Τι είναι το Petit Plan;

Βλέπω

Ταινίες με ελεύθερη είσοδο

Το Petit Plan έχει ως σκοπό την κινηματογραφική επιμόρφωση και την κοινωνική ευαισθητοποίηση των μαθητών Λυκείου μέσω του κινηματογράφου. Στις δράσεις μας επιλέγουμε ταινίες που αντιμετωπίζουν με σεβασμό τις μαθήτριες και τους μαθητές. Για αυτό το λόγο προβάλλονται κινηματογραφικά έργα με διεθνή αναγνώριση, σύγχρονη θεματολογία, φρέσκια ματιά και ουσιαστικό προβληματισμό.

Ανακαλύπτω

Νέες προοπτικές και αντιλήψεις

Συνεργαζόμαστε με δημόσιους (λ.χ. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου) και ιδιωτικούς φορείς, πανεπιστημιακούς ερευνητές και εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό να διευρύνουμε τους ορίζοντες του μαθητικού κοινού, να το εκθέσουμε κυρίως στον Ευρωπαϊκό κινηματογράφο.

Συζητώ

Το θέμα της ταινίας και η καθημερινότητά μου

Κάθε δράση αποφεύγει το διδακτισμό και εστιάζει στους εφήβους, τα προβλήματά τους στο πλαίσιο της Ελληνικής κοινωνίας και στη διαμόρφωση της κριτικής σκέψης. Μετά τις προβολές ακολουθεί μία σύντομη συζήτηση με επιλεγμένους εισηγητές για τη θεματολογία της ταινίας, καθώς και το συσχετισμό της με το κοινωνικό γίγνεσθαι.

Τι είναι το Petit Plan;